Fakta och statistik

Antal invånare: 68 510 (2018)
Landareal, kvadratkilometer: 956,14
Invånare per kvadratkilometer: 71,7

Bostäder

 • Drygt 870 bostäder blev färdiga för inflyttning 2018.
 • 1 950 bostäder är i produktion just nu (oktober 2019).
 • Planberedskapen under de kommande tre åren är ca 3 100 bostäder.

Näringsliv

Största arbetsgivarna i Kalmar:

 • Kalmar kommun
 • Kalmar läns landsting
 • Linnéuniversitetet
 • KLS Ugglarps AB
 • Kalmarsunds gymnasieförbund
 • Bergkvarabuss Aktiebolag
 • AB Alphace coaching & education
 • Försäkringskassan
 • Firmify AB
 • Webhelp Sweden AB
 • Polismyndigheten
 • Sykes Sweden AB

För mer information om Kalmars näringsliv, se Näringslivswebben:
naringsliv.kalmar.se

Ekonomi

 • Skattesats till kommun 21,81
 • Skattesats till landsting 11,37
 • Skattesats, total kommunal 33,18

Så här använder vi 100 kronor av dina skattepengar i Kalmar:

 • Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 37
 • Grundskola 19
 • Förskola och skolbarnomsorg 16
 • Individ- och familjeomsorg 6
 • Kultur- och fritidsverksamhet 5
 • Gymnasieskola 7
 • Gator, parker och samhällsplanering 4
 • Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning 2
 • Miljö, hälsa, räddningstjänst 3
 • Politisk verksamhet 1

Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö)

 • 13 000 helårsstudenter
 • 2 120 anställda
 • 100-tal utbildningsprogram (examen på grundnviå)
 • 80-tal utbildningsprogram (examen på avancerad nivå)

Politik

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018–2022:

 • Socialdemokraterna 26
 • Centerpartiet 5
 • Vänsterpartiet 4
 • Moderaterna 10
 • Miljöpartiet 2
 • Liberalerna 3
 • Kristdemokraterna 3
 • Sverigedemokraterna 8

Totalt: 61

Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Johan Persson (S).

Tätorter i Kalmar

 • Drag
 • Dunö
 • Hagby
 • Halltorp
 • Kalmar
 • Lindsdal
 • Ljungbyholm
 • Läckeby
 • Påryd
 • Rinkabyholm
 • Rockneby
 • Smedby
 • Trekanten
 • Tvärskog
 • Vassmolösa
 • Åmunnen