Läs mer om Kalmar!

Kalmar in brief

Årlig broschyr om Kalmar, som finns på svenska, engelska och tyska. Nedan kan du läsa den som mediapaper, men den finns också att hämta på Kalmar Turistcenter.

Kalmar in brief 2019, svensk version

Kalmar in brief 2019, engelsk version

Kalmar in brief 2019, tysk version

Kalmarmagasinet

Kalmarmagasinet kommer ut två gånger per år, i maj och i oktober. Sommarnumret trycks i 150 000 ex och höstnumret i 125 000 ex. Magasinen distribueras ut till hushåll i sydöstra Sverige med fokus på Växjö, Karlskrona och Öland. Vi distribuerar dessutom till alla hushåll i Kalmar kommun och magasinet sprids också via strategiska platser i staden och i Glasriket och på Öland. Sommar- och höstutgåvorna går dessutom till ca 12 000 hushåll på Gotland och sommarutgåvan delas ut till sommarstugeägare i Kalmarregionen och på Öland.

Kalmarmagasinet #2 2019, Tema Höst/vinter [oktober]

Kalmarmagasinet #1 2019, Tema: Sommar [maj]

Ps. Har du tips på nyheter vi borde berätta om i Kalmarmagasinet? Kontakta oss gärna!