Törneby solpark

Hållbarhetsfrågan är en central del av Kalmar kommuns utveckling och den berör alla. Nu har två av Kalmars kommunala bolag, Kalmar Energi och Kalmar
Öland Airport, gjort en gemensam satsning på en mer hållbar framtid.

På flygplatsområdet i Kalmar har man anlagt Sveriges största solcellspark, Törneby Solpark. Parken är Sveriges största medlemsägda solpark med en solcellsyta på 20 000 m².