Superkommun!

För femte gången ska Dagens Samhälle kora årets tre superkommuner och Kalmar är en av nio nominerade kommuner. Den 15 maj får vi veta om vi når hela vägen.

Motiveringen till Kalmars nominering lyder:
”Under 2018 slog befolkningstillväxten rekord i Kalmar. 1 083 fler invånare och 877 färdigställda bostäder blev ökningen. Goda skolresultat, ett bra miljöarbete samt höga poäng inom Kultur och fritid gör att Kalmar placerar sig högt på superkommunlistan. Linnéuniversitetet gavs nyligen rättigheten att utbilda civilingenjörer vilket kan vara ytterligare något som lockar invånare till kommunen. Även inom Agenda 2030-kategorierna blir omdömet gott.”