Med bioflygbränsle i tanken

I samband med Kalmarsundsveckan flög SAS och BRA, för första gången någonsin, på bioflygbränsle tankat på Kalmar Öland Airport. Huvudsyftet med satsningen var att informera och engagera, genom att visa på möjligheterna att minska de fossila koldioxidutsläppen under en vanlig dags flygningar mellan Kalmar och Stockholm.

Med bioflygbränsle i tanken minskar flygtrafikens miljöpåverkan. Men bioflygbränsle är dyrt och volymen måste upp för att priset ska gå ned. Flygbranschens aktörer, företag och privatresenärer kan hjälpas åt att kickstarta marknaden för bioflygbränsle genom att dela på kostnaderna.