Det går bra för Kalmars restauranger!

I en ny rapport hamnar Kalmar kommun i topp när man tittar på restaurangernas omsättningstillväxt mellan 2016 och 2017. I Kalmar var tillväxten 18,3 procent, vilket kan jämföras med i genomsnitt 3,4 procent för riket. Rapporten visar också att turismen har stor betydelse för restaurangernas försäljning.