Kalmar först med flytande soptunna

Rent vatten är en av våra viktigaste miljöfrågor! Idag installerades därför en flytande soptunna, en s.k. seabin, i Kalmar Gästhamn. Det är den första i hela landet! I tunnan fångas plast, skräp, olja och annat som inte hör hemma i havet.

Satsningen i Kalmar Gästhamn finansieras av Destination Kalmar samt kommunledningskontoret och serviceförvaltningen i Kalmar kommun. Under tre månader hyrs en seabin in och placeras i Kalmar Gästhamn. Alla insamlade sopor kommer att vägas, så att vi får en uppfattning om mängden skräp i vattnet. Efter de tre månaderna kommer en utvärdering att göras innan kommunen fattar beslut om en eventuell fortsättning.