eHälsomyndigheten är på plats

I juni 2016 beslutade regeringen att etablera eHälsomyndighetens säte, ledning och en stor del av verksamheten i Kalmar. Den 7 mars i år invigdes så lokalerna i Kalmar och nu är verksamheten i full gång med att byggas upp.

Den 1 maj 2018 ska omlokaliseringen vara klar, och redan nu är ett 50-tal medarbetare rekryterade till den nya organisationen – och rekryteringen fortgår! I maj 2018 ska ett 100-tal medarbetare finnas på plats i Kalmar. eHälsomyndigheten erbjuder spännande arbeten med många utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats i centrum för den nationella utvecklingen av e-hälsa.

Utveckling inom e-hälsoområdet har identifierats som en nyckelfaktor för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård liksom inom kommunal omsorg. Etableringen ger förutsättning för att etablera kluster av nya IT-företag kring e-hälsa i Kalmarsundsregionen.

Fotnot: texten publicerades i Kalmarmagasinet sommar 2017.