Vilka står bakom?

Marknadsföringsrådet är kommunkoncernens funktion för marknadsföring och kommunikation av Kalmar kring perspektiven bo och leva, näringsliv samt besöksnäring. Marknadsföringsrådets syfte är att säkra effektiva och enhetliga satsningar för att Kalmar ska växa, upplevas mer attraktivt och för att politikens mål och visioner ska uppnås. Bilden av Kalmar ska vara densamma för alla, oavsett organisatorisk tillhörighet, och utgöra den röda tråden i våra satsningar.

Bilden av Kalmar

Marknadsföringsrådets första uppgift blev att uppdatera bilden av Kalmar. Redan i början av 2000-talet gjordes ett stort varumärkesarbete för platsen. Arbetet resulterade i sex profilområden och en varumärkesstrategi. Under vintern 2015/2016 har ett antal workshops utförts för att se om och i så fall hur bilden av Kalmar har förändrats. Resultatet kommer att presenteras i en uppdaterad varumärkesstrategi under 2016.

Digital verktygslåda – bykalmar.com

För att kunna kommunicera en enad bild av Kalmar har marknadsföringsrådet prioriterat en digital verktygslåda. Syftet med bykalmar.com är en webbplats där vi samlar olika kommunikationsverktyg som alla kan nyttja för att i första hand berätta vidare om Kalmar och vad som händer här. Webbplatsen blir den samlade länken för kommunikation för och om Kalmar. Här berättar vi om satsningar, entreprenörskap och upplevelser via notiser eller längre artiklar som du gärna får dela med del av. Här finns också våra sociala kanaler samlade samt officiella # – hashtags så vi kan hjälpas åt att tagga varandra.