Myndighet flyttar till Kalmar

I juni tillkännagav statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi vid en konferens på Varvsholmen att huvuddelen av E-hälsomyndigheten kommer att flyttas till Kalmar. Det innebär omkring 100 nya jobb. En glad nyhet särskilt med tanke på att vi tidigare haft en relativt låg andel statliga jobb i regionen. Att Kalmar ligger långt framme inom IT-området och att Linnéuniversitetets e-hälsoinstitut finns här var två viktiga anledningar till beslutet.

E-hälsomyndigheten är en av de yngsta myndigheterna. Den såg dagens ljus första januari 2014 och har till uppgift att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa och erbjuda ett antal produkter och tjänster till individer och professioner. Genomgående handlar det om att bidra till bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

Koll på läkemedel
En del av verksamheten handlar om att i samverkan med andra aktörer inom området hälsa lösa problem som står i vägen för att e-hälsoarbetet ska gå framåt, till exempel genom att driva på arbetet med ta fram ett ramverk för gemensamma standarder och en nationell läkemedelslista.

E-hälsomyndigheten utvecklar och kvalitetssäkrar infrastruktur som länkar samman hälso- och sjukvårdens alla aktörer med invånarna. Till exempel ansvarar myndigheten för och förmedlar alla elektroniska recept i Sverige och via Läkemedelskollen, som är en ny tjänst, kan du när som helst få koll på dina recept, vilka läkemedel du hämtat ut, hur mycket som återstår innan högkostnadsskyddet börjar gälla, dina barns uppgifter till dess att barnet fyllt tolv år, recept till dina djur samt hämta utdrag på dina uppgifter.

Fler jobb
Etableringen av myndigheten blir ett viktigt tillskott av nya jobb för Kalmarregionen och i dess fotspår följer fler jobb. Det finns nämligen flera företag som redan nu har aviserat att man vill bli ”goda grannar” till myndigheten. Till det ska läggas att det i skrivande stund finns över 500 lediga jobb i Kalmar. Att vi växer råder det inga tvivel om.

E-hälsomyndighetens etablering i Kalmar ska vara färdig i maj 2018.

Fotnot: Texten publicerades i Kalmarmagasinet nummer 3 2016. Foto: Jan Magnusson.