Storsatsning på kustnära projekt

Kalmar är omgivet av vatten – och det ska också märkas. Sedan 2012 har Kalmar kommun genomfört en lång rad projekt för att stadens kust ska bli mer lättillgänglig för invånare och besökare. 

För några år sedan tog Destination Kalmar fram en idékatalog med sju idéer på kustnära projekt. Flera av dem har redan blivit verklighet och nya idéer har tillkommit längs vägen.

På gång

Två större bryggor är budgeterade för Vita sand och Norrliden strand. Vita sand är en mycket populär badplats och camping ca 20 km söder om Kalmar. Förarbetet är nu klart och första spadtaget för bryggan ska tas i sommar. Flera satsningar för Norrliden strand är i planeringsstadiet och en brygga kan bli aktuell under 2017.

2015

Badplatsen Långviken är sedan länge en populär plats för den som vill spela beachvolleyboll. I juni 2015 invigdes en ny beachanläggning i området. Den ger möjlighet till inte mindre än sex volleybollplaner, fyra handbollsplaner, två fotbollsplaner och två basketplaner, varav en är fullstor och en lite mindre. Vid planerna finns det också läktare, toaletter, förråd och sekretariat. Alla ska ha möjlighet att använda idrottsplatsen och målet är att någon yta alltid ska vara tillgänglig för spontanidrott.

2014

Satsningarna vid Kalmarsundsbadet strax söder om Kalmar Slott fortsatte och i juli 2014 invigdes den 180 meter långa badbryggan. Parallellt påbörjades också ett arbete med att förbättra det natursköna promenad- och cykelstråk som binder samman Kalmarsundsbadet med badplatsen  Långviken, som ligger ytterligare en liten bit söderut.

2013

År 2013 fick Kalmarsundsbadet ett lyft med en ny, långgrund badvik som inbjuder till långa dagar med hink och spade. Dessutom började arbetet med att förlänga den befintliga badbryggan. Bryggan avslutas med en mötesplats där du kan blicka ut över Kalmarsund och är också försedd med badtrappor och belysning.

2012

År 2012 fick Kalmar en ny badplats mitt i stan när den befintliga vågbrytaren intill KalmarSalen och Kalmar läns museum utrustades med en ny brygga med badtrappor.

2009–2012

Under perioden 2009-2012 har Kalmar Gästhamn rustats upp och byggts ut med fler båtplatser. Gästhamnen har också fått ett nytt promenadstråk med sittplatser och en dansbana.