Kalmar – staden som flyttat

Ursprungligen låg Kalmar intill Kalmar Slott. Staden och stadens ringmur utgjorde slottets yttre försvarsanläggningar. Detta kan ju verka ganska riskabelt för stadens invånare. Och det var det också. Slottet har varit belägrat mer än 20 gånger genom historien. Kalmars befolkning hamnade därför ofta mitt i striderna och led svåra umbäranden.

Kalmar flyttas

Men år 1640 beslutar regeringen att flytta Kalmar från det utsatta läget vid slottet. Ett beslut som dock inte i första hand var grundat på att skydda befolkningen vid eventuella krig, utan på att det också behövdes fritt skottfält för slottets kanoner. Bygget av den nya staden dröjde till år 1650 och pågick under några årtionden därefter. Det ironiska är att i och med att freden med danskarna slöts i Roskilde 1658, så var aldrig Kalmar Slott i stridslinjen igen. Inte heller skulle den nya och välbefästa staden någonsin behöva försvaras.

Planlagt av militärer

Eftersom det nya Kalmar skulle vara välbefäst planlades staden av militärer. Arbetet med stadens fästningsverk, ringmuren, leddes av fältmarskalken Lars Kagg. Själva stadsplaneringen gjordes av en annan militär, generalkvartermästaren Johan Wärnschöld. Och det märks att Kalmar anlagts med militär precision. Kvarteren är rektangulära och gatorna raka. Dessutom är gatornas namn präglade av effektivitet och militära inslag, Södra och Norra Långgatan, Västra och Östra Sjögatan, Storgatan och Larmgatan är goda exempel.

Domkyrkan

Kvarnholmens mest slående byggnad är domkyrkan. Den stod färdig 1682 och är ritad av Nicodemus Tessin d ä. Kyrkan är Sveriges främsta barockkyrka och för osökt tankarna till Italien. Det var också därifrån Tessin hämtade sin inspiration.

Intim stadskärna

Idag är Kvarnholmen bara en liten del av Kalmar. Staden har för längesedan vuxit utanför stadsmuren och själva holmen. Kvarnholmen utgör idag Kalmars affärs- och restaurangtäta centrum. Bebyggelsen på Kvarnholmen är gammal och småskalig. Det finns inga höghus och väldigt få moderna betongskapelser som förstör den gemytliga stadsbilden. Stadsplaneringen och den begränsade ytan gör Kvarnholmen till en koncentrerad och intim stadskärna.