Innovation Island

Fram till 1980-talet var den lilla ön Varvsholmen i centrala Kalmar platsen för Kalmars skeppsvarv. Idag är det en levande stadsdel, där det är populärt både att bo och arbeta.

På ön finns Kalmar Science Park, som samlar en mängd innovativa företag i olika branscher. Företagen befinner sig i olika faser. Vissa är helt nystartade eller är på väg att ta ett nytt utvecklingssteg. Andra företag är etablerade sedan länge, men vill verka i en miljö där de dagligen träffar på andra kreativa företagare.

Under många år fanns lokalerna för de etablerade företagen och för startföretagen på två helt olika platser i staden. Men i slutet av förra året kunde inkubatorn äntligen flytta in i Kalmar Science Parks huvudbyggnad på Varvsholmen.
– Nu kan vi på allvar kalla Varvsholmen för Kalmars Innovation Island, konstaterar Louise Östlund, vd för Kalmar Science Park.
– Att hela verksamheten är samlad är viktigt, inte minst för att det blir en spännande mix mellan unga startföretag och lite mer etablerade bolag. Vi får också en gemensam samlingsplats för aktiviteter och företagsträffar. I vår finns ambitionen att starta ett nytt delområde i inkubatorn inriktat på e-handel/digital handel. Sedan länge finns ett inarbetat e-handelskluster i regionen och många framgångsrika e-handelsföretag. Nu ska e-handelssektorn få ännu bättre förutsättningar att utvecklas.

Fotnot: Texten publicerades i Kalmarmagasinet nummer 1, 2015.