Hemlig trädgård

Krusenstiernska Gården var ett borgarhem på 1800-talet som idag är ett museum med intakt inredning och möbler tidstypiska för ett borgarhem från den epoken. Det unika med denna gård är att det inte bara är husen som finns kvar utan även trädgården, vilket ger en bättre bild av hur lågadeln bodde och levde. En trädgård var på den tiden helt privat och stod som ett slutet rum omgärdat av höga plank, som alltså är ytterligare en av alla tidstypiska detaljer som Krusenstiernska trädgården bevarar för eftervärlden.

Kulturhistoriskt exempel

Det fanns fler liknande fastigheter och trädgårdar i området. Vid sekelskiftet 1800 – 1900 existerade många sådana borgerliga trädgårdar men under 1920- och 1930-talen delades de upp och förvandlades istället till villatomter. Krusenstiernska Gården är därför en av få bevarade exempel på en gammal kulturhistorisk och social företeelse i Sverige. Dessutom kan man i kullerstensgatan utanför stora ingången se spåren efter den gamla stadsmuren som löpte runt Kalmars medeltida stad.

Aktivitetstätt

Den lilla klockan pinglar när du öppnar stora porten och träder in i trädgårdsrummet. Där möts du av grönskande gräsmattor och trädgårdsgångar kantade av snäckor. Stora frukt- och valnötsträd skänker trädgården dess karaktär och lummighet, de hjälper tillsammans med buskar till att skapa små rum i parken. Mitt i trädgården finns också en gammal brunn som fortfarande fungerar och täcker vattenbehovet för trädgården. Trädgården används till många aktiviteter. Varje sommar kan du t.ex. se teater och det anordnas en årlig skördedag i oktober där frukt, bär och nötter samt vissa förädlade produkter säljs. Allt som odlas i trädgården är förstås obesprutat.

– Vi har haft förskoleavslutningar, bröllop, barndop och till och med begravningskaffe, berättar Christine Kihl, föreståndarinna för gården.

Lugn och ro

Vid serveringen köper du din kaffebricka och tar den med dig till en av många sittgrupper som finns utplacerade runt om i trädgården. Med kaffekoppen på den blårutiga duk som medföljer kan du sedan drömma dig bort en stund i lugn och ro. Man återvänder gärna till Krusenstiernska Gården.

– Vi har alla sorters besökare här och många gäster återkommer flera gånger i veckan. Vissa har sina favoritplatser där de kan sitta och läsa i lugn och ro, berättar Christine Kihl. Det kostar inget att besöka trädgården och man får ta med egen picknick, borden är främst till för kaffegäster men finns det plats får man använda dem. Trots många besökare är det inte svårt att hålla trädgården ren.

– Det finns inga papperskorgar utplacerade i trädgården men det är sällan vi hittar skräp, avslutar Christine.

Visste du att…

  • Ett besök i trädgården är gratis. Däremot tas en mindre entréavgift ut om man vill gå in i husen, men då ingår en guidad visning.
  • Krusenstiernska Gården har öppet från maj till september och serveringen är öppen alla dagar som trädgården är öppen.
  • Det finns ett 10-tal kolonilotter som arrenderas ut till allmänheten. Då har man tillgång till trädgården med egen nyckel.
  • I Krusenstiernska Gården pågår under säsong flera aktiviteter såsom rosinventering och äppelutställning då du kan ta med dig egna rosor och äpplen för att visa upp.
  • Sommarkvällar kan du underhållas av teater.  I trädgården finns sedan 2008 en av Sveriges populäraste friluftsteatrar, Krusenstiernska teatern.

Fotnot: Texten, som är skriven av Catarina Idermark, publicerades i magasinet Upplev Kalmar nummer 13, 2006. Texten har redigerats. Foto: Magnus Bremefors.