Det finns en förening för alla

Är du på jakt efter nya idéer för en rik och givande fritid? Ta en titt på någon av de drygt 400 föreningar som finns i Kalmar kommuns föreningsregister.

– Jag tycker att vi har ett väldigt bra föreningsliv i Kalmar, säger Kaja Halleen-Holmström, fritidsutvecklare på Kalmar kommun. Bredden på föreningarna är stor. Här finns idrott inom allt från fotboll till slackline, körer, teatergrupper, pensionärsföreningar, studieförbund, handikappföreningar, hjälporganisationer och invandrarföreningar för att nämna några.

Något som är unikt med Kalmar är att flera föreningar certifierat sig inom konceptet ”Säker och Trygg förening”. Certifieringen är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet och är framtagen i samarbete mellan
Smålandsidrotten, föreningarna själva och Kalmar kommun. Hela 70 procent av all barn- och ungdomsverksamhet i Kalmar kommun bedrivs av en Säker och Trygg förening.

En grupp som vill bilda förening måste uppfylla en del krav för att kunna få stöd från kommunen. Verksamheten måste till exempel vara ideell, öppen för alla, ha stadgar och bedriva en kontinuerlig verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden betalar
årligen ut bidrag till föreningarna men bidragen täcker bara en del av kostnaderna och det är framför allt barn- och ungdomsverksamhet som är prioriterad. Alla föreningar måste därför själva hjälpa till att finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter och andra aktiviteter.
– Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller också flera lokaler som kan hyras via bokningscentralen. Dessutom kan vi som jobbar som kultur- och fritidsutvecklare ge stöd vid uppstart av nya föreningar och tips om var föreningar kan hitta medfinansiering vid projektansökningar, säger Kaja.

Föreningarna redovisar all barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7–20 år. Detta är ett viktigt underlag för att se hur och var all föreningsaktivitet sker. Genom att analysera statistiken går det att se vilka föreningar barn och unga i ett visst område är aktiva i och vart de åker för att delta i föreningslivet.
– Ser vi att många barn åker långtför att delta i en viss aktivitetet kan vi undersöka om det finns möjlighet att erbjuda samma verksamhet på hemmaplan istället, berättar Kaja.

Föreningslivets positiva effekter är många. Det är viktigt för socialt och fysiskt välbefinnande men fungerar också integrationsskapande och förebyggande för olika typer av ohälsa. Och allt det här hade inte funnits om det inte vore för alla frivilliga som engagerar sig i föreningslivet. Att alla de eldsjälarna finns kan vi inte vara nog tacksamma för, framhåller Kaja.
– Föreningarna är fantastiskt duktiga och vi ska vara stolta över allt som Kalmars föreningsliv kan erbjuda, säger hon.

Vill du veta mer? På webbplatsen friforening.kalmar.se/forening hittar du mer information.

Fotnot: Texten publicerades i Kalmarmagasinet nummer 1, 2016