Nyttjanderätt

Mottagaren har kostnadsfri nyttjanderätt för samtliga bilder i detta arkiv. Nyttjanderätten är kopplad till kommunikationen av varumärket Kalmar. Att bilderna är från Kalmar ska alltså framgå och de får inte användas för att marknadsföra din egen tjänst, produkt eller verksamhet. Bilderna får heller inte nyttjas i negativa sammanhang, förvanskas eller distribueras vidare.

Äganderätten tillhör alltid fotografen, vars namn ska anges enligt praxis. Ange: Foto by Kalmar / fotografens namn om fotograf är angiven. Undrar du något över bilderna eller har du tips på bilder som saknas, tipsa oss!