Läs mer om Kalmar!

Broschyren Kalmar in brief kommer ut en gång per år och finns på svenska, engelska och tyska. Nedan kan du läsa broschyren som mediapaper. Den finns också att hämta på Kalmar Turistcenter.

Kalmar in brief 2017, svensk version

Kalmar in brief 2017, engelsk version

Kalmar in brief 2017, tysk version


Kalmarmagasinet
kommer ut två gånger per år, i maj och i oktober. Sommarnumret trycks i 150 000 ex och höstnumret i 125 000 ex. Magasinen distribueras ut till hushåll i sydöstra Sverige med fokus på Växjö, Karlskrona och Öland. Vi distribuerar dessutom till alla hushåll i Kalmar kommun och magasinet sprids också via strategiska platser i staden och i Glasriket och på Öland. Sommar- och höstutgåvorna går dessutom till ca 12 000 hushåll på Gotland och sommarutgåvan delas ut till sommarstugeägare i Kalmarregionen och på Öland.

Kalmarmagasinet #2 2017, Tema: Höst och vinter [oktober]

Kalmarmagasinet #1 2017, Tema: Sommar [maj]

Ps. Har du tips på nyheter vi borde berätta om i Kalmarmagasinet? Kontakta oss gärna!