Vilka står bakom?

Marknadsföringsrådet är kommunkoncernens funktion för marknadsföring och kommunikation av Kalmar kring perspektiven bo och leva, näringsliv samt besöksnäring. Marknadsföringsrådets syfte är att säkra effektiva och enhetliga satsningar för att Kalmar ska växa, upplevas mer attraktivt och för att politikens mål och visioner ska uppnås. Bilden av Kalmar ska vara densamma för alla, oavsett organisatorisk tillhörighet, och utgöra den röda tråden i våra satsningar.

Bilden av Kalmar

Marknadsföringsrådets första uppgift blev att uppdatera bilden av Kalmar. Redan i början av 2000-talet gjordes ett stort varumärkesarbete för platsen. Arbetet resulterade i sex profilområden och en varumärkesstrategi. Vintern 2015/2016 hölls ett antal workshops för att uppdatera varumärkesstrategin.

Digital verktygslåda

Ju fler vi är som kommunicerar samma bild av Kalmar, ju effektivare blir vår kommunikation. På denna webbplats vill vi ge dig de verktyg du behöver när du ska berätta om Kalmar. Här finns korta texter, fakta, bilder, filmer m.m. som du kan använda dig av.